Pokládka cementových podlah

Celý proces pokládky cementové podlahy je díky jejím vlastnostem velmi rychlý a efektivní. Litý cementový potěr se na místo určení dodává speciálním aplikačním návěsem. Hustota materiálu je dána mírou rozlití, která se musí pohybovat v rozmezí 22 - 25 cm a určuje se Hägermannovým trychtýřem.

Pokládka cementové podlahy se může provádět při teplotě podkladu a prostředí od 5°C do 30°C. Po aplikaci je nutné povrch cementového potěru ihned po odvzdušnění ošetřit uzavíracím postřikem a zamezit průvanu a působení přímého slunečního záření minimálně po dobu 3 dnů od pokládky cementové podlahy.

Pokládku cementové podlahy lze provádět jako potěr na separační nebo izolační vrstvě nebo jako topný potěr. Provedení pokládky cementové podlahy jako spojovacího potěru je možné za předpokladu rovného, pevného a soudržného podkladu. Celková skladba konstrukce lité cementové podlahy by měla být řešena projektem s přihlédnutím ke konkrétním podmínkám, stavebnímu řešení a účelu stavby.

Pokládka cementových podlah - skladby

Doprava

Pokládka lité cementové podlahy je zajišťována pomocí speciálního míchacího a dopravního návěsu TransMix určeného speciálně pro výrobu litých podlah přímo na stavbě zákazníka, a to bez potřeby silné elektropřípojky.

Dilatace a spáry v cementovém potěru

Nevýhodou při pokládce cementové podlahy je nezbytnost provedení dilatačních spár, které je následně nutné převzít také při pokládce finálních podlahových krytin. Proto je potřeba umístění dilatačních spár vhodně a uvážlivě zvolit.

Při provádění lité cementové podlahy musí být dodrženy následující pravidla:

Poptávkový formulář

Osobní údaje

Skladba podlahy


Odesláním souhlasím se zpracováním osobních údajů