Topný cementový potěr

Pokládka cementové lité podlahy na podlahové topení se provádí v síle vrstvy od 60 mm v závislosti na uvažovaném provozním zatížení, stlačitelností izolačního souvrství a s ohledem na krytí trubek podlahového topení min. 45mm. Cementový litý potěr je pokládán na izolační souvrství pro zajištění především tepelné izolace, od kterého je oddělen separační vrstvou nejčastěji z PE folie. Separační vrstva odpadá při použití systémových desek pro podlahové topení.

Při projektování a realizaci je třeba dodržet stejná pravidla a zásady jako při pokládce potěru na izolační vrstvě. Stlačitelnost izolační vrstvy max. 5 mm. Krajové dilatační pásy (tl. min. 10 mm) je potřeba umístit na všech vzestupných částech jako jsou stěny, sloupy, topení apod.

Topný cementový potěr

Podklad pro cementový topný potěr musí splňovat následující podmínky:

Příprava izolačního souvrství

Na vyčištěný podklad se kladou na vazbu bez mezer desky izolantu. V případě rozvodů izolací tažených na podkladu, je ideální provádět pokládku izolantu sendvičově ve dvou vrstvách. První vrstvu izolace pokládáme v tloušťce odpovídající nejvyšším rozvodům na podkladu, aby se vytvořila rovina, na kterou je možné pokládat systémové desky pro podlahové topení nebo druhou vrstvu izolantu bez přerušení.

Při pokládce druhé vrstvy dbáme, aby se spoje izolačních desek nepřekrývali. Po pokládce druhé vrstvy se na izolant položí separační vrstva nejčastěji ve formě PE folie s přesahem cca 10 cm a spoje se přelepí páskou. Pokud použijeme systémové desky pro podlahové topení, separační vrstva se neprovádí. Na všechny svislé konstrukce se provede montáž dilatačních pásů o tloušťce minimálně 10 mm s navařenou PE folií. Montáž se provádí bez přerušení – nikde nerozřezávat! Po slepení navařené folie dilatačního pásu se separační vrstvou vznikne nepropustná vana.

Příprava izolačního souvrství

Poptávkový formulář

Osobní údaje

Skladba podlahy


Odesláním souhlasím se zpracováním osobních údajů