Skladby anhydritové podlahy

Anhydritové podlahy se nejčastěji provádějí ze dvou pevnostních tříd materiálů.

  • Anhydritový potěr třídy AE20 – nejčastěji používaný s pevností v tlaku min. 20 MPa. Je používán při standardní výstavbě do obytných prostor a v komerčních objektech s nižší zátěží.
  • Anhydritový potěr třídy AE30 – se zvýšenou pevností v tlaku min. 30 MPa používaný v komerčních prostorách s vysokou zátěží a průmyslových objektech.

Konstrukce lité podlahy by měla být daná projektem dle konkrétních podmínek stavebního řešení a účelu užívání stavby.
Z hlediska konstrukce lze obecně rozdělit anhydritové potěry na:

Poptávkový formulář

Osobní údaje

Skladba podlahy


Odesláním souhlasím se zpracováním osobních údajů