Anhydritový potěr na izolační vrstvě

Anhydritový potěr je pokládán na vrstvu izolantu pro zajištění tepelné izolace a útlum kročejového hluku. Vysoké požadavky na tepelnou izolaci konstrukce anhydritové podlahy jsou dnes standardem. Minimální tloušťka anhydritového potěru je závislá na výšce a stlačitelnosti izolační vrstvy a plánovaném provozním zatížení.

Podklad

Podklad pro anhydritovou podlahuý potěr na izolační vrstvě musí obecně splňovat následující podmínky:

Příprava izolačního souvrství pod anhydritový potěr

Na vyčištěný podklad se kladou desky izolantu na vazbu, přičemž se dbá na těsnou pokládku beze spár. Při vícevrstvém kladení izolace je nutné pokládku provádět tak, aby se spoje nepřekrývali. Ve většině případů jsou na stávajícím podkladu taženy rozvody instalací. V tomto případě je ideální provést pokládku izolantu ve dvou vrstvách, přičemž tloušťka první vrstvy se volíme tak, aby se po jejím položení plocha vyrovnala na výšku rozvodů a mohla se druhá vrstva izolantu položit již bez přerušení.

Celá izolační vrstva se musí poté překrýt separační vrstvou (nejčastěji PE folie). Folii se pokládá s přesahem cca 10cm a ve spojích se slepí. Po obvodu svislých konstrukcí se provede montáž dilatačních pásů s navařenou PE folií o tloušťce min. 5 mm, která se slepí se separační vrstvou. Práce je nutné provádět pečlivě, aby vznikla nepropustná vana. Anhydritové podlahy na izolační vrstvě se provádí v závislosti na požadovaném provozním zatížení a vlastnostech izolačního souvrství od 35 mm. Anhydritové podlahy na izolační vrstvě lze provádět ve velkých plochách zcela beze spár. Dilatační nebo konstrukční spáry v podkladu musí být ale do anhydritové podlahy převzaty.

Podrobnější informace Vám ochotně poskytneme na tel. 777 048 054.

Poptávkový formulář

Osobní údaje

Skladba podlahy


Odesláním souhlasím se zpracováním osobních údajů