Dodání anhydritových potěrů

Dodání litých potěrů - Brno a okolí do 100 km

Míchací a dopravní zařízení Bremat a TransMix je určeno pro výrobu tekutých potěrů a to přímo na stavbě zákazníka. Je vybaveno zásobníky surovin pro výrobu cca 14 m³ čerstvého potěru, počítačem řízeným míchacím zařízením a vlastním šnekovým čerpadlem, kterým je čerstvý anhydritový potěr dopravován přímo na místo uložení. K provozu není zapotřebí elektropřípojky, aplikační návěs je poháněn vlastním agregátem. Jediný požadavek je možnost připojení na vodovodní řád ve vzdálenosti do 50m od jeho stanoviště.

Hlavní výhody

  • plně automatizovaná výroba s přesným dávkováním surovin zaručuje stabilní kvalitu anhydritového potěru
  • výroba i doprava potěru je kontinuální, odpadají prostoje pracovníků a strojů
  • na stavbě je TransMix pouze po dobu nezbytně nutnou k pokládce anhydritové podlahy
  • anhydritový potěr je vyroben jen ve skutečně potřebném množství pro danou zakázku – výhoda hlavně u malých zakázek v rodinných domech
  • investor má možnost okamžité kontroly spotřeby materiálu i v průběhu realizace
  • minimální požadavky na zařízení staveniště

Množství pro nás není žádný problém...

V současné době disponuje náš dodavatel pěti kompletně vybavenými soupravami Bremat a TransMix, jejichž společný denní výkon může dosáhnout až cca 150 m³!

Poptávkový formulář

Osobní údaje

Skladba podlahy


Odesláním souhlasím se zpracováním osobních údajů