Pokládka lité podlahy


Ve srovnání s klasickými potěry je pokládka lité podlahy velmi rychlá a jednoduchá. Na místo stavby dopravujeme lité potěry pomocí speciálního návěsu TransMix – plně automatizovaného zařízení k výrobě tekutých potěrů po pokládku lité podlahy přímo na stavbě zákazníka.

Pokládka lité podlahy návěsem TransMix

Návěs je vybaven zásobníky surovin pro výrobu cca 14 m³ litého potěru, míchacím zařízením ovládaným počítačem a výkonným šnekovým čerpadlem, kterým je čerstvý potěr ihned po namíchání dopravován na místo uložení. Při provozu zařízení není potřeba žádné elektropřípojky, TransMix je vybaven vlastním agregátem.


Jediným požadavkem je připojení na vodovodní řád ve vzdálenosti do 50 m od stanoviště. Díky velké kapacitě a výkonu zařízení je pokládka lité podlahy kontinuální bez nežádoucích časových prodlev. Kvalita litého potěru je stabilní a množství vyrobeného materiálu přesně kontrolováno.

Hlavní výhody

  • Přesné dávkování surovin při plně automatizované výrobě zaručuje stabilní kvalitu anhydritového litého potěru i cementového litého potěru.
  • Pokládka lité podlahy probíhá bez prostojů a nežádoucích prodlev při zpracování, výroba je naprosto kontinuální.
  • Zařízení TransMix je na stavbě pouze po nezbytně nutnou dobu, kdy probíhá pokládka lité podlahy.
  • Litý potěr je vyroben jen ve skutečně potřebném množství – výhoda hlavně pro menší zakázky v rodinných domech.
  • Investor může kontrolovat spotřebu materiálu i v průběhu realizace.
  • Na zřízení staveniště jsou minimální požadavky.

Pokládka lité podlahy je ideální řešení pro každou stavbu. Vaši poptávku nebo dotazy nám můžete sdělit na telefonních číslech +420 777 048 054, +420 545 230 301, e-mailem na adrese info@tokarex.cz, případně vyplněním a odesláním elektronické poptávky. Obratem Vám zašleme položkovou cenovou kalkulaci s aktuální cenou pro konkrétní zakázku.