Spojovací anhydritový potěr

Tento typ anhydritové podlahy se využívá především tam, kde je potřeba vyrovnání nerovného nosného podkladu pro pokládku finální podlahové krytiny. Využití je nejčastější zejména u rekonstrukcí. Spojená anhydritová podlaha musí být celoplošně bez přerušení spojena s podkladem. Tímto je zajištěno bezproblémové působení sil na nosný podklad.

Podklad

Obecně musí podklad pro spojovací potěr splňovat následující podmínky:

Spojené anhydritové podlahy nejsou z hlediska zatížení nijak omezeny minimální tloušťkou vrstvy. Ale z hlediska zpracovatelnosti je nutné počítat s minimální vrstvou 25 mm. Mimo dilatačních a konstrukčních spár podkladu které musí být převzaty, lze spojovací anhydritový potěr položit celkově beze spár.

Podrobnější informace Vám ochotně poskytneme na tel. 777 048 054.

Poptávkový formulář

Osobní údaje

Skladba podlahy


Odesláním souhlasím se zpracováním osobních údajů