Cementový potěr na separační vrstvě

Pokládka lité cementové podlahy na separační vrstvě se provádí v síle vrstvy od 45 mm za předpokladu pevného podkladu s požadovanou únosností. Litý cementový potěr je od podkladu oddělený separační vrstvou kladenou s přesahem cca 10cm (nejčastěji PE folie), která se ve spojích slepí. Svislé konstrukce musí být opatřeny dilatačním pásem o tloušťce min. 5mm. Jde o „volně pohyblivou“ desku. Podklad musí být „rovný“ suchý a bez hrubých nečistot. Případné výtluky a praskliny je nutné zaplnit vhodným sanačním materiálem. Případné dilatační nebo konstrukční spáry v podkladu musí být převzaty.

Podklad pro cementový potěr na separační vrstvě musí splňovat následující podmínky:

  • rovný povrch bez hrubých nečistot
  • praskliny a výtluky vyplněné vhodným materiálem
  • odstraněny bodové vyvýšeniny a jiné překážky
  • podklad nelze lokálně výškově dorovnávat polystyrenem

Poptávkový formulář

Osobní údaje

Skladba podlahy


Odesláním souhlasím se zpracováním osobních údajů