Cementový potěr na izolační vrstvě

Pokládka cementové lité podlahy na izolační vrstvě se provádí v síle vrstvy od 50 mm v závislosti na provozním zatížení a stlačitelnosti izolační vrstvy. Cementový litý potěr je pokládán na izolant pro zajištění tepelné izolace, případně útlum kročejového hluku, od kterého je oddělen separační vrstvou nejčastěji z PE folie. Jde o těžkou plovoucí podlahu.

Podklad pro cementový potěr na izolační vrstvě musí splňovat následující podmínky :

Příprava izolačního souvrství

Na připravený podklad se kladou na vazbu těsně beze spár desky izolantu. Pokud jsou na podkladu taženy rozvody instalací, je ideální provést pokládku izolantu ve dvou vrstvách. Tloušťku první vrstvy přitom volíme podle největší výšky stávajících rozvodů, aby se po jejím položení vytvořila rovina. Druhá vrstva izolantu se již pokládá bez přerušení. Při dvouvrstvém kladení izolace je nutné postupovat tak, aby se spoje nepřekrývali.

Připravené izolační souvrství se překryje separační vrstvou (nejčastěji PE folie) s přesahem cca 10cm a ve spojích se slepí. Po obvodu všech svislých konstrukcí je nutné provést montáž dilatačních pásů s navařenou PE folií o tloušťce min. 5 mm, která po slepení se separační vrstvou vytvoří vanu. Práce je nutné provádět pečlivě.

Poptávkový formulář

Osobní údaje

Skladba podlahy


Odesláním souhlasím se zpracováním osobních údajů