Spojovací cementový potěr

Pokládka spojené lité cementové podlahy se provádí v síle vrstvy od 40 mm za předpokladu pevného podkladu s odpovídající projektovanou únosností. V případě spojovacího potěru je nutné opatřit podklad penetrací vhodnou pro použití pod litý cementový potěr a provést zkoušku nasákavosti podkladu s ohledem na nasákavost během prvních 48 hod. od pokládky. Maximální hodnota do 0,1 hm%. Cementový potěr musí být celoplošně spojen s podkladem. Případné dilatační nebo konstrukční spáry v podkladu musí být bezpodmínečně převzaty.

Podklad pro cementový spojovací potěr musí splňovat následující podmínky:

  • požadovanou únosnost, pevnost a soudržnost bez prasklin
  • povrch bez hrubých nečistot
  • povrch bez znečištění ropnými produkty nebo jinými látkami zabraňující pevnému spojení
  • podklad vykazující rovinatost dle platných norem
  • podklad musí být nepenetrovaný, aby nedošlo k odsátí vody z cementového potěru
  • čerstvý podkladní beton musí být řádně vyzrálý. V případě zbytkové vlhkosti v podkladu je nutné počítat s delší dobou schnutí spojovacího potěru.

Poptávkový formulář

Osobní údaje

Skladba podlahy


Odesláním souhlasím se zpracováním osobních údajů