Pokládka

Instalace výškových měrek je velice důležitá fáze samotné pokládky anhydritové podlahy. Jejich rozmístění v ploše v dostatečném množství a přesné výškové seřízení je jedním z předpokladů pro kvalitní provedení roviny anhydritové lité podlahy.   

 

Anhydritové potěry se pak velice snadno a rychle aplikují pomocí gumové hadice připojené k čerpadlu dopravního zařízení Transmix na připravený podklad. Rozlévání anhydritového potěru se musí provádět na ploše postupně a rovnoměrně. 

 

Odvzdušnění a konečná nivelace je po nalití ucelené plochy anhydritové podlahy důležitá činnost která zajistí homogenní vrstvu potěru bez vzduchových bublin s konečným vyrovnáním jeho povrchu. Odvzdušnění se provádí pomocí speciálního rádla pro lité potěry. 

 

Zatížení lité podlahy je možné do 50% už 5 dnů po pokládce. Pochozí je ve většině případů po 24 hodinách od dokončení pokládky a již po 7 dnech je možné zahájit vysoušení potěru pomocí podlahového topení nebo provést topnou zkoušku.