Zateplení vnitřní

Na vnitřní zateplení je pohlíženo obecně jako na problematické. Zateplení fasády je v každém případě nejlepší řešení. Jsou ale případy, kdy kompletní vnější zateplení provést nelze. Jedná se většinou o památkově chráněné objekty, řešení problémů v části budov apod.
 

Vnitřní zateplení je oprávněně spojováno s problémem kondenzace vzdušné vlhkosti, která způsobuje posléze velké problémy s následkem ve formě plísní. Aby se těmto problémům zabránilo, používá se parozábrany ve formě folie, která má zamezit vzniku kondenzátu v konstrukci zateplení. Ovšem její bezchybné a kvalitní provedení je ve většině případů takřka nemožné. Velice snadno dojde i při velmi pečlivé montáži k přehlédnutí netěsnosti a ve chvíli, kdy se vlhký vzduch z interiéru dostane přes porušenou parozábranu k izolantu, začne docházet ke kondenzaci vlhkosti. Dojde k postupnému nasáknutí izolantu se snížením tepelně izolačních vlastností a poté samozřejmě k plesnivění.
 

Tento problém, dnes při zateplování řeší kapilárně aktivní izolační desky z křemičitanu vápenatého. Díky kapilární aktivitě, která se dá popsat jako schopnost okamžité absorpce vznikajícího kondenzátu ze vzdušné vlhkosti, tuto vlhkost v sobě podržet a ve chvíli kdy nastanou vhodné podmínky, opět díky vysoké difusní otevřenosti umožnění bezproblémového odpaření vlhkosti. Navíc vysoká hodnota pH izolačních desek pro vnitřní zateplení je velice nepříznivá pro vznik plísní. Těmito vlastnostmi, je vyřešeno zásadní úskalí vnitřního zateplování přinášející investorům jednoznačné výhody. Minerální izolační desky PURA značky redstone jsou pro vnitřní zateplení jedinečné systémové řešení. 


Kontaktovat nás můžete na telefonních číslech +420 777 048 054, +420 545 230 301, e-mailem na adrese info@tokarex.cz