Zateplení vnější

Zateplení venkovní fasády je ideální a dá se říct, že v případě stávajících domů jediné možné řešení pro snížení energetické náročnosti. 
 

• U stávajících objektů musí být zateplení řešeno samozřejmě komplexně. Pokud probíhá rekonstrukce domu kompletně, provést dostatečnou tepelnou izolaci podlah na terénu. V případě nevytápěných sklepních prostor zateplení jejich stropu. Nutné je počítat také s dodatečným zateplením stropu nad posledním obytným podlažím a v neposlední řadě s výměnou oken. Předpokladem pro efektivní a ekonomický způsob řešení dodatečného komplexního zateplení domu je kvalitní vypracovaný projekt. Realizace na základě doporučení sousedů se nemusí vyplatit. 
 

• U novostaveb je již v rámci projektu zateplení všech částí domu řešeno. Je ale velmi důležité, zamyslet se nad dimenzí izolací. Ne zřídka je tloušťka izolací navržena v projektu tak, že hodnoty tepelného odporu ve finále splňují jen minimální normou dané požadavky. Taktéž výrobci zdících materiálů udávají hodnoty tepelného odporu při určitých tloušťkách zdiva, které minimální dané požadavky splňují. Jenže splnění jen minimálních požadavků norem není z ekonomického hlediska příliš výhodné. Ceny energií neustále rostou a každá energetická úspora bude mít pro nás do budoucna ekonomický efekt. V úvahu je nutné vzít fakt, že podstatnou složku celkové ceny nikdy netvoří cena izolantu. Předpokladem úspěchu zateplení domu je kvalitní projekt vypracovaný s ohledem na ekonomičnost vložených investic při výstavbě a jejich návratnost. 


Kontaktovat nás můžete na telefonních číslech +420 777 048 054, +420 545 230 301, e-mailem na adrese info@tokarex.cz