Zateplování fasády

K zateplování fasád rodinných domů, používáme vždy certifikované zateplovací systémy ETICS. Z hlediska použitého tepelně izolačního materiálu provádíme dva typy zateplení fasád. 


Zateplovací systémy s EPS polystyrenem

Kontaktní zateplovací systémy s tepelným izolantem ve formě fasádního polystyrenu EPS F, nebo polystyrenu nové generace s přídavkem grafitu (šedý polystyren) se zvýšeným tepelným odporem o cca 20% jsou nejrozšířenější pro zateplení rodinných domů, ale i ostatní výstavbu. Vyznačují se relativně nízkými pořizovacími náklady s vysokými užitnými vlastnostmi. Povrchově se upravují akrylátovými nebo silikonovými tenkovrstvými probarvenými omítkami různé zrnitosti, v široké škále odstínů dle přání zákazníka.

 

Zateplovací systémy s Minerální vatou

Vzhledem k dobré difúzní otevřenosti, která umožňuje „prostup vlhkosti“ je zateplovací systém s minerální vatou vhodný zejména k zateplení starších domů, kde jsou problémy se zvýšenou vlhkostí obvodového zdiva, díky porušené nebo chybějící izolaci proti zemní vlhkosti. Tepelný izolant z minerální vaty se také používá při zateplení zdí vyšších budov z důvodu požárně bezpečnostního řešení. Povrchově se upravují silikátovými nebo silikonovými tenkovrstvými probarvenými omítkami. Omítky jsou dodávány v různé zrnitosti a široké škále odstínů dle přání zákazníka.

Kontaktovat nás můžete na telefonních číslech +420 777 048 054, +420 545 230 301, e-mailem na adrese info@tokarex.cz