Zateplování domů

Zateplování domů, lze provést v zásadě dvěma způsoby. Pokud se k dodatečnému zateplení domu rozhodnete, je třeba zvážit jakým způsobem.


Zateplení vnější

V případě že se uvažuje o rekonstrukci venkovní fasády a výměně starých nevyhovujících oken, která by se měla určitě před provedením zateplení fasády uskutečnit a nic v provedení zateplení domu nebrání, volí se vnější zateplení fasády. U novostaveb pak nemá smysl uvažovat o jiném než vnějším zateplování rodinných domů.

 

Zateplení vnitřní

V případě nemožnosti provedení kompletního vnějšího zateplení fasády, lze zvolit vnitřní zateplení zdí a stropů. Problematická místa tepelných mostů kde dochází ke srážení vlhkosti a ne zřídka k výskytu plísní, lze velice účinně odstranit při použití vnitřního zateplení. Zásadním předpokladem funkčního a bezproblémového vnitřního zateplení je ale volba materiálu. Na rozdíl od zateplení fasády, je nevhodné použití obecně známých izolačních materiálů, jako je polystyren či minerální vata. Vnitřní zateplování zdí prošlo z hlediska používaných materiálů a technologie k značnému posunu. Tepelně izolační desky z křemičitanu vápenatého jsou v současné době nejvhodnějším materiálem pro provedení vnitřního zateplení. 

Kontaktovat nás můžete na telefonních číslech +420 777 048 054, +420 545 230 301, e-mailem na adrese info@tokarex.cz.