Vysychání anhydridové podlahy

Pochůznost litého potěru je ve většině případů po 24 hodinách od pokládky, 50% zatížení snese již po 5 dnech.

Prvních 48 hodin po pokládce je bezpodmínečně nutné zabránit přímému slunečnímu záření na plochu právě položené podlahy, vzniku průvanu a teplotám nad 30°C.

Po uplynutí této doby je žádoucí zahájit intenzivní větrání. Čím rychlejší je výměna vzduchu v daných prostorách tím lépe anhydritová podlaha vysychá. Proces vysychání lze podpořit zapnutím topení případně použitím odvlhčovače. Plochu čerstvé lité podlahy ničím nezakrýváme, aby mohla vlhkost volně odcházet.

Topný anhydritový potěr můžeme již po 7 dnech od pokládky začít vysoušet spuštěním podlahového topení. Při vysoušení anhydritové podlahy je třeba dodržet přesný postup.

  • Při zahájení vysoušení podlahy je první den udržovaná vstupní teplota vody trvale na 25°C. Každý další den je teplota vstupní vody do podlahového topení z kotle zvyšována o 10°C až na maximální teplotu 55°C.
  • Maximální teplota vstupní vody se pak udržuje kontinuálně bez poklesu teploty v nočních hodinách do vysušení potěru, nejméně však tři dny. Vstupní teplota vody smí krátkodobě přesáhnout 55°C, nikdy však nesmí překročit teplotu 60°C!
  • Kontrola vysušení anhydritové podlahy se dá provést během procesu vysoušení pomocí průhledné folie o velikosti cca 50 x 50 cm která se přilepí po obvodu na povrch lité podlahy. Pokud pod folií nezkondenzuje během 24 hodin žádná vlhkost, je dosaženo vysušení podlahy pro pokládku krytin a je možné zahájit snižování teploty vstupní vody.
  • Fáze snižování teploty vstupní vody musí poté proběhnout opět postupně. Každý den se snižuje teplota vstupní vody o 10°C až na zahajovací teplotu 25°C.

Poptávkový formulář

Osobní údaje

Skladba podlahy


Odesláním souhlasím se zpracováním osobních údajů