Pokládka krytin na lité podlahy

 

  • Zbytková vlhkost podlahy musí být pro parotěsné a dřevěné podlahové krytiny do 0,5%, v případě topného potěru do 0,3% a pro paropropustné krytiny do 1%. Měření se provádí CM přístrojem. Protože jde o lokálně destruktivní zkoušku, je nutné z důvodu zabránění poškození podlahového topení dopředu určit místa měření ještě před pokládkou samotné anhydritové podlahy.
  • Funkční ohřev topné lité podlahy se musí bezpodmínečně provést před pokládkou podlahové krytiny i v případě, že k vyschnutí došlo bez vysoušení pomocí podlahového topení za běžných podmínek.  Funkční ohřev se zahájí se vstupní teplotou vody z kotle do podlahového topení 25°C, která se udržuje trvale po dobu 3 dnů. Poté se zvýší na maximální teplotu 55°C která se udržuje trvale bez nočního poklesu po dobu 4 dnů. Následně se každý den postupně snižuje teplota vstupní vody o 10°C. Funkční ohřev se provádí za účelem ověření správné funkce podlahového topení. V některých případech u nepříznivých tvarů ploch se může v litém potěru vyskytovat zvýšené pnutí, díky kterému hrozí možnost vytvoření praskliny. V průběhu prvního postupného ohřátí a zchladnutí podlahy, se případná prasklina projeví ještě před pokládkou podlahové krytiny.
  • Kvalita povrchu anhydritové podlahy by se měla vždy před pokládkou podlahových krytin zkontrolovat formou běžných zkoušek, jako například poklepem kladívka, zkouškou tvrdosti povrchu vrypem apod.
  • Přebroušení podlahy se provádí z důvodu odstranění nesoudržného anhydritového šlemu z povrchu potěru před pokládkou lepených podlahových krytin. Toto přebroušení lze vynechat jen v případě pokládky podlahových krytin, které nejsou k  podlaze lepeny jako např. plovoucí podlahy.


Kontaktujte nás >>>