Skladby anhydritové podlahy

Anhydritové podlahy se v současné době provádějí ze dvou pevnostních tříd materiálů.

  • Anhydritový potěr třídy AE 20 – nejčastěji používaný s pevností v tlaku min. 20 MPa. Je používán při standardní výstavbě do obytných prostor a v komerčních objektech s nižší zátěží.
  • Anhydritový potěr třídy AE30 –se zvýšenou pevností v tlaku min. 30 MPa používaný v komerčních prostorách s vysokou zátěží a průmyslových objektech.

Konstrukce lité podlahy by měla být daná projektem dle konkrétních podmínek stavebního řešení a účelu užívání stavby. Z hlediska konstrukce lze obecně rozdělit anhydritové potěry na:

  

Potěr na izolační vrstvě

Topný potěr

Spojovací potěr

Potěr na separační vrstvě