Spojovací anhydritový potěr

Tento typ anhydritové podlahy se využívá především tam, kde je potřeba vyrovnání nerovného nosného podkladu pro pokládku finální podlahové krytiny. Využití je nejčastější zejména u rekonstrukcí. Spojená anhydritová podlaha musí být celoplošně bez přerušení spojena s podkladem. Tímto je zajištěno bezproblémové působení sil na nosný podklad.

 

 Spojovací anhydritový potěr


Podklad

Obecně musí podklad pro spojovací potěr splňovat následující podmínky:

  • dostatečnou pevnost a soudržnost bez prasklin
  • povrch zbavený hrubých nečistot
  • povrch nesmí být znečištěný ropnými produkty nebo jinými látkami zabraňující pevnému spojení
  • podklad musí vykazovat rovinatost dle platných norem
  • savé podklady musí být napenetrované, je nutné zabránit rychlému odsátí vody z anhydritového potěru do podkladu
  • v případě čerstvého podkladního betonu musí být beton řádně vyzrálý. Pokud je spojovací potěr pokládán na podklad se zbytkovou vlhkostí je nutné počítat s delší dobou vysychání potěru.

spojené anhydritové podlahy nejsou z hlediska zatížení nijak omezeny minimální tloušťkou vrstvy. Ale z hlediska zpracovatelnosti a dané minimální tloušťky vrstvy potěru, která nesmí být menší jak trojnásobek velikosti zrna plniva - písku, je nutné počítat se sílou min. 10 mm. Mimo dilatačních a konstrukčních spár podkladu které musí být převzaty, lze spojovací anhydritový potěr položit celkově beze spár. 

Podrobnější informace Vám ochotně poskytneme na tel. 777 048 054.


Kontaktujte nás >>>